Hizmet Sözleşmesi | Web Hosting | Web Domain | Web Tasarım |

HİZMET SÖZLEŞMESİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, Emek Net’in müşteriye hosting servislerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve Emek Net, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

TARAFLAR

Emek Net İnternet ve Bilişim Hizmetleri

Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca “Emek Net” olarak anılacaktır. Adres: Sanayi Mah. Taşçı Cad. Barışcı Sok. NO:35/1 Kağıthane/İstanbul

Müşteri: Bu sözleşmeyi, Emek Net’in online hosting satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Müşteri’nin Emek Net’in web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

BİLDİRİMLER

Emek Net, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.

Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Emek Net’e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Emek Net’e müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Emek Net’e hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

EMEK NET’İN SAĞLAYACAĞI SERVİSLER

Emek Net, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartından paypal hesabı veya banka hesabından peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

ÜCRETLER VE ÖDEME

Müşteri, Emek Net hosting servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir.

YEDEKLEMELER VE KAYIPLAR

Emek Net Sağladığı tüm servislerde ( VPS/VDS/SUNUCU Hizmetleri Hariç) Web Hosting, Reseller, MSSQL hosting hizmetlerinde müşterilerinin verilerini düzenli olarak en az 1 kere yedeklemek mecburiyetindedir. Olası bir veri kaybından Emek Net en fazla müşterinin en son alınmış yedeğinin kopyasını geri dönüştürmekle sorumlu tutulabilir. Yedekleme işlemi müşteri sorumluluğunda olup alınan her yedekleme sonunda bir önceki alınan yedek silinir.

ASKIYA ALMA SÜRECİ :

Ödeme Sorunu:

Müşteri fatura tarihinin bitmesinin ardından ödeme yapmaması halinde veya geçerli bir bildirim yapılmaması halinde tek taraflı hizmet durdurulur.

Kaynaklar:

Paylaşımlı hizmetlerde cpu ve ram izni %8 olarak belirlenmiştir. Bu kaynaları aşan hizmetler 24 saat geçici olarak durdurulur ve sorunun çözüme ulaştırılması beklenir. 24 saatlik askıya alma işleminden sonra aktif konuma alınan hizmet tekrar kaynak aşımı yapması halinde tek taraflı olarak iptal edilebilir.

Bildirimler:

Emek Net, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Emek Net her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Emek Net web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin Emek Net servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

MÜŞTERİ, BU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK, İLGİLİ ÜCRETLERİN MÜŞTERİNİN KAYIT ESNASINDA BİLDİRDİĞİ KREDİ KARTI HESABINDAN TAHSİL EDİLMESİNE İZİN VERMİŞTİR. MÜŞTERİNİN SERVİSLERİ, HER KULLANIM DÖNEMİNİN SONUNDA OTOMATİK OLARAK YENİLENEREK (AYRICA MÜŞTERİ ONAYI ALINMADAN), İLGİLİ SERVİS ÜCRETLERİNİN TAHSİLATI KREDİ KARTI HESABINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR (AKSİ BELİRTİLEN DURUMLAR HARİÇ)

Hizmet İptali:

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Emek Net’e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda, Emek Net, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin Emek Net’e olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda, müşteriye ait Emek Net’de bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.

Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, Emek Net’e tahsilat için bildirdiği kredi kartı, banka hesabı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Emek Net’e iletecektir. Hizmet sahibine ait olmayan ve Emek Net’in hizmet sipariş numarası üzerinden Emek Net hesaplarına aktarılan ödemeler müşteri sorumluluğundadır.

Emek Net, müşterinin kredi kartı, banka havalesi hesabından tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Emek Net, müşterinin tercih ettiği durumlarda yada talebi üzerine, servislerin bağlı bulunduğu alan adı ile ilgili yenileme işlemlerini gerçekleştirerek, ilgili ücretlerin tahsilatını kredi kartı hesabından gerçekleştirecektir.

EMEK NET KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, Emek Net kayıtları geçerli sayılacaktır. Müşterinin satın almış olduğu hizmetlerdeki yasadışı faaliyetlerin tamamından ( yazı,resim,video,içerik v.b ) tamamen Emek Net müşteri kayıtlarında yer alan şahıs/firma sorumludur. Emek Net sadece yetkili mercilere müşteri bilgilerini resmi yazışma ile bildirme talep halinde durdurma hakkına sahiptir.

MÜŞTERİ’NİN HAKLARININ DEVRİ

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden Emek Net’in onayı olmadan devredebilir. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Emek Net hiçbir şekilde sorumlu değildir. Hizmetler satışta aksi bildirilmedikçe sipariş esnasında verilen hostname & domain adı için geçerlidir ve hizmet aktif edildikten sonra farklı bir hostname & domain ile hizmetin devam ettirilmesi söz konusu değildir. Aksi bildirilen durumlar hariç.

SÖZLEŞMENİN SONLANMASI

Emek Net, müşteriye 5 iş günü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin Emek Net’e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir. Müşterinin bu sözleşmede veya Emek Net Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Emek Net, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Müşterinin kredi kartından & Banka Hesabından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, Emek Net sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Emek Net’e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yolu ile sonlandırabilir. Müşteri Emek Net’e zarar verici ticari itibarı kaybetmeye yönelik haksız yere yazılar duyurular yapması halinde durum yargıya taşınarak yargı aşaması sonuçlanana kadar Emek Net kendi insiyatifi ile hizmetlerin beklemeye alınmasına hak sahibidir.

SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ

Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki “Emek Net Servis Kullanım Şartları”nı kabul etmiştir. “Emek Net Servis Kullanım Şartları”nın geçerli hali, Emek Net’in “www.emek.net.tr/hizmet-sozlesmesi/” web adresinde yayınlanmaktadır.

ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Emek Net’in www.emek.net.tr adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Emek Net servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlükleri yetkilidir.Datacenter'dan Kareler

Müşteri Paneli